Disclaimer

Op deze website van Vaesco Trading wordt grote zorg besteed aan een zo compleet en correct mogelijk aanbod van informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Vaesco Trading neemt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt.


E-mail disclaimer, E-mails met de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en vallen onder het briefgeheim. Mocht u niet de bedoelde ontvanger zijn van een e-mail, dan verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen.
Het doorzenden, gebruiken, opslaan en/of kopiƫren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is verboden.
Vaesco Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik en/of ongeoorloofde acceptatie van de inhoud van dit bericht.